Pedagogische begeleiding

Op deze website van de pedagogische begeleiding van het katholiek onderwijs kan u in de rubriek "Pedagogische begeleiding" meer informatie vinden over onze werking.

Onze website is in eerste instantie bedoeld voor pedagogisch begeleiders maar ook voor scholen, directeurs, leraren en geïnteresseerden. Je vindt meer informatie over onze werking in het kwaliteitshandboek.

  • 09 juli 2015

    Oef, vakantie! Na een jaar hard werken en een jaar vol veranderingen kunnen we eindelijk genieten. We danken elke begeleider voor de inzet en de grote betrokkenheid, voor de mooie collegiale momenten van dit schooljaar, voor het actief meewerken aan de toekomst van de pedagogische begeleiding.

Pagina's

In dialoog

Jongste editie:
maart 2018

Leeftocht

Jongste editie:
maart 2018