Pedagogische begeleiding

Beste gebruiker, op 1 september 2018 wordt deze website offline gezet. Nu reeds vind je alle info ook op de website of het intranet (voor personeelsleden).

Op deze website van de pedagogische begeleiding van het katholiek onderwijs kan u in de rubriek "Pedagogische begeleiding" meer informatie vinden over onze werking.

Onze website is in eerste instantie bedoeld voor pedagogisch begeleiders maar ook voor scholen, directeurs, leraren en geïnteresseerden. Je vindt meer informatie over onze werking in het kwaliteitshandboek.

  • 09 juli 2015

    De paralleltoetsen die het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (KU Leuven) aanbiedt,  worden sinds maart 2015 aangeboden via het platform

Pagina's

In dialoog

Jongste editie:
september 2018

Leeftocht

Jongste editie:
september 2018