Basisvorming

De conceptnota voor basisvorming heeft alle informatie m.b.t. de basisvorming van beginnende pedagogisch begeleiders gebundeld: missie, onderwijskundige visie en bouwstenen.

In het Forum-nummer van juni 2013 beschrijft Lut Creemers de basisvorming Pedagogische begeleiding voor beginnende pedagogisch begeleiders in het artikel "Elk probleem is een spijker… voor wie enkel over een hamer beschikt"

Deelnemers aan de Basisvorming kunnen na aanmelden op http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/ de documenten raadplegen. Na het aanmelden zie je in de rechterkolom bij ‘Mijn vergaderingen’ een mapje ‘basisvorming 2016’.