Begeleidingsinterventies

In haar missie stelt de pedagogische begeleiding dat ze instaat voor de externe professionele ondersteuning van de instellingen in hun zorg voor de kwaliteit van hun onderwijsactiviteiten bij de uitvoering van hun opvoedingsproject.

Pedagogisch begeleiders dragen bij tot het realiseren van deze opdrachten door het opzetten van concrete begeleidingsinterventies. Die interventies brengen veranderingen tot stand en beïnvloeden de schoolcultuur, de schoolorganisatie of het beleidsvoerend vermogen. Ze hebben invloed op het gedrag en/of de competenties van een groep of van een individuele leraar/directeur.

Hiermee willen we streven naar eenduidige begripsomschrijvingen en komen tot een meer gelijkgerichte werking. Deze pagina is in opbouw en wordt regelmatig aangevuld.