Beleid en strategie

In dit hoofdstuk staan de missie, visie en werkingsprincipes beschreven. Je vindt er ook de vertaling van onze decretale opdrachten in 8 doelen, uitgewerkt in prioriteiten voor de komende 3 jaar. We stellen het begeleidingsplan van de pedagogische begeleiding zo op dat het hanteerbaar is als instrument om onze werking op af te toetsen en om ons jaarverslag op te maken.