Informatie over het dagboek

Omdat de PBDKO er belang aan hecht dat er voor het geheel van de organisatie en voor de verschillende geledingen, overzicht wordt gehouden op het werk en vooral dat begeleiders over hun eigen werk kunnen reflecteren, werkt de PBDKO met een elektronisch dagboeksysteem. Hierin is de koppeling voorzien van de  8 doelen bij elke begeleidingsactiviteit zodat steeds wordt aangegeven op welke doelstelling deze activiteit focust. Bijgevolg zullen de outputrapporten nuttige informatie verschaffen om de realisatie van deze doelstellingen te evalueren en bij te sturen.