Middelen

De PBDKO werkt nauw samen met de vzw VSKO om de werkingskosten te beperken. De vzw VSKO, de vicariaten en congregaties hebben de voorbije jaren heel wat financiële middelen geïnvesteerd in de werking van de PBDKO. Deze middelen worden ingezet voor:

  • de kostenvergoedingen voor de begeleiders.
  • de huisvesting en werking van de centrale diensten en (in beperkte mate) van de regionale diensten.