Missie en visie

De pedagogische begeleiding staat in voor de externe professionele ondersteuning van de instellingen in hun zorg voor de kwaliteit van hun onderwijsactiviteiten bij de uitvoering van hun opvoedingsproject. Deze missie is ingekleurd vanuit het katholiek opvoedingsconcept en vertaald in acht doelen.