Over de pedagogische begeleiding

De vzw PBDKO heeft als doel de organisatie van de pedagogische begeleidingsdienst voor het katholiek onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap te behartigen. Zij verenigt 15 geledingen die samen instaan voor de externe professionele ondersteuning van de instellingen in hun zorg voor de kwaliteit van hun onderwijsactiviteiten bij de uitvoering van hun opvoedingsproject.

De pedagogisch directeur is Machteld Verhelst.