Partners

De PBDKO werkt nauw samen met een aantal partners

Er is een goede samenwerking, zowel binnen de eigen geleding en geledingsoverstijgend als met de verbonden van VSKO.

Verschillende structuren faciliteren de samenwerking tussen begeleiders binnen de geledingen en over de geledingen heen. Naast de organen met leidinggevenden (CPB, CHB, CNI) wordt er binnen de geledingen systematisch overleg georganiseerd tussen schoolbegeleiders, vakbegeleiders enz. Centraal worden begeleiders vanuit dezelfde vakgebieden samengebracht, meestal onder leiding van een studiegebiedverantwoordelijke van één van de verbonden. Tevens zijn er verschillende thematische werkgroepen actief  zoals de werkgroep zorg, de werkgroep pastoraal enz.

Ook met andere partners zoals het VCLB, de overheid,het  werkveld ... is er overleg en samenwerking