Personeelsbeleid

Om haar opdracht te realiseren werkt de pedagogische begeleiding met professionals, mensen uit de onderwijspraktijk en/of mensen met specifieke competenties of know how, die de missie en visie van de PBDKO onderschrijven en mee gestalte willen geven aan kwaliteitsvolle pedagogische begeleiding van het katholiek onderwijs.

Het is een voortdurend zoeken naar ‘de juiste man/vrouw op de juiste plaats’. Het aantrekken van de juiste mensen, en het ondersteunen van hun professionele loopbaanontwikkeling vertaalt zich in de verschillende componenten van het integraal personeelsbeleid dat de pedagogische begeleiding uitbouwt.

PBDKO kiest er voor om alle medewerkers die instaan voor de pedagogische begeleiding van de instellingen “pedagogisch begeleider” te noemen, ongeacht hun statuut.

Elke geleding van de pedagogische begeleiding wordt gerespecteerd in zijn eigenheid, en kan zelf accenten leggen in het gevoerde personeelsbeleid. In het kader van de uitbouw van een integraal personeelsbeleid op het niveau van de pedagogische begeleiding als organisatie groeien de geledingen naar een gezamenlijke visie en aanpak van de verschillende facetten.