Resultaten

De pedagogische begeleiding polst bij haar medewerkers en klanten naar de resultaten van haar interventies. We verwijzen ook naar de externe evaluatie die in het schooljaar 2012 - 2013 plaatsvond.